Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.2.33

Verš

aho vidhātrākaruṇena naḥ prabho
bhavān praṇīto dṛg-agocarāṁ daśām
uśīnarāṇām asi vṛttidaḥ purā
kṛto ’dhunā yena śucāṁ vivardhanaḥ

Synonyma

aho — běda; vidhātrā — prozřetelností; akaruṇena — nemilosrdnou; naḥ — náš; prabho — ó pane; bhavān — ty, vznešený; praṇītaḥ — odveden; dṛk — zraku; agocarām — mimo dosah; daśām — do stavu; uśīnarāṇām — obyvatelům státu jménem Uśīnara; asi — byl jsi; vṛtti-daḥ — dárcem živobytí; purā — dříve; kṛtaḥ — skončeno; adhunā — nyní; yena — jímž; śucām — nářku; vivardhanaḥ — vzrůst.

Překlad

Ó pane, krutá prozřetelnost tě nyní odvedla mimo dosah našich zraků. Dříve jsi zaopatřoval obyvatele Uśīnary, a ti byli proto šťastní, ale tvůj nynější stav je příčinou jejich neštěstí.