Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.15.56

Verš

ya ete pitṛ-devānām
ayane veda-nirmite
śāstreṇa cakṣuṣā veda
jana-stho ’pi na muhyati

Synonyma

yaḥ — ten, kdo; ete — na této cestě (doporučené výše); pitṛ-devānām — známé jako pitṛ-yāna a deva-yāna; ayane — na této cestě; veda-nirmite — doporučené ve Védách; śāstreṇa — pravidelným studiem písem; cakṣuṣā — osvíceným pohledem; veda — je si plně vědom; jana-sthaḥ — osoba nacházející se v hmotném těle; api — ačkoliv; na — nikdy; muhyati — je zmatena.

Překlad

Ten, kdo dokonale zná cesty zvané pitṛ-yāna a deva-yāna a jehož oči jsou takto otevřené védským poznáním, není v tomto hmotném světě nikdy zmaten, přestože se nachází v hmotném těle.

Význam

Ācāryavān puruṣo veda — ten, koho vede pravý duchovní mistr, ví vše. To je popsáno ve Védách, jež udávají standard neomylného poznání. Bhagavad-gītā rovněž doporučuje: ācāryopāsanam — pro skutečné poznání je třeba jít za ācāryou. Tad-vijñānārthaṁ sa gurum evābhigacchet — člověk musí vyhledat ācāryu; pak nabyde dokonalého poznání. Pod vedením duchovního mistra lze dosáhnout konečného cíle života.