Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.15.55

Verš

deva-yānam idaṁ prāhur
bhūtvā bhūtvānupūrvaśaḥ
ātma-yājy upaśāntātmā
hy ātma-stho na nivartate

Synonyma

deva-yānam — proces povznesení zvaný deva-yāna; idam — na té (cestě); prāhuḥ — je řečeno; bhūtvā bhūtvā — opakovaně se rodící; anupūrvaśaḥ — v nepřetržitém sledu; ātma-yājī — ten, kdo dychtí po seberealizaci; upaśānta-ātmā — zcela prostý všech hmotných tužeb; hi — zajisté; ātma-sthaḥ — setrvávající na úrovni vlastního já; na — ne; nivartate — vrací se.

Překlad

Tento postupný proces povznesení k seberealizaci je určen pro ty, kdo si jsou skutečně vědomi Absolutní Pravdy. Opakovaným zrozením na této cestě, jež se nazývá deva-yāna, živá bytost dosahuje těchto po sobě jdoucích stavů. Ten, kdo je zcela prostý všech hmotných tužeb a setrvává na úrovni vlastního já, již nemusí putovat po cestě opakovaného zrození a smrti.