Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.14.15

Verš

devān ṛṣīn nṛ-bhūtāni
pitṝn ātmānam anvaham
sva-vṛttyāgata-vittena
yajeta puruṣaṁ pṛthak

Synonyma

devān — polobohům; ṛṣīn — velkým mudrcům; nṛ — lidstvu; bhūtāni — všem živým bytostem; pitṝn — předkům; ātmānam — vlastní já či Nejvyšší Já; anvaham — denně; sva-vṛttyā — vlastními prostředky; āgata-vittena — peníze, které přicházejí samy; yajeta — má uctívat; puruṣam — toho, jenž sídlí v srdci každého; pṛthak — odděleně.

Překlad

Každý den má člověk uctívat Nejvyšší Bytost, jež sídlí v srdci každé bytosti, a na základě toho odděleně uctívat polobohy, světce, lidi a živé bytosti všeobecně, své předky a vlastní já. Tak může uctívat Nejvyšší Bytost v srdcích všech.