Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.11.1

Verš

śrī-śuka uvāca
śrutvehitaṁ sādhu sabhā-sabhājitaṁ
mahattamāgraṇya urukramātmanaḥ
yudhiṣṭhiro daitya-pater mudānvitaḥ
papraccha bhūyas tanayaṁ svayambhuvaḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; śrutvā — když vyslechl; īhitam — vyprávění; sādhu sabhā-sabhājitam — připomínané na shromážděních velkých oddaných, jako je Pán Brahmā a Pán Śiva; mahat-tama-agraṇyaḥ — nejlepší ze svatých osob (Yudhiṣṭhira); urukrama-ātmanaḥ — o něm (Prahlādovi Mahārājovi), jehož mysl se neustále upírá k Nejvyššímu Pánu, který vždy jedná neobyčejným způsobem; yudhiṣṭhiraḥ — král Yudhiṣṭhira; daitya-pateḥ — na vládce démonů; mudā-anvitaḥ — s radostnou náladou; papraccha — dotazoval se; bhūyaḥ — znovu; tanayam — syna; svayambhuvaḥ — Pána Brahmy.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Když Mahārāja Yudhiṣṭhira, nejctihodnější král mezi vznešenými osobnostmi, vyslechl vyprávění o Prahlādu Mahārājovi, jeho činech a vlastnostech, jež ctí a připomínají si velké osobnosti, jako je Pán Brahmā a Pán Śiva, radostně položil velkému světci Nāradovi Munimu další otázky.