Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.10.47

Verš

etad ya ādi-puruṣasya mṛgendra-līlāṁ
daityendra-yūtha-pa-vadhaṁ prayataḥ paṭheta
daityātmajasya ca satāṁ pravarasya puṇyaṁ
śrutvānubhāvam akuto-bhayam eti lokam

Synonyma

etat — toto vyprávění; yaḥ — každý, kdo; ādi-puruṣasya — původní Osobnosti Božství; mṛga-indra-līlām — zábavy napůl lva a napůl lidské bytosti; daitya-indra — krále démonů; yūtha-pa — silného jako slon; vadham — zabití; prayataḥ — s dokonalou pozorností; paṭheta — čte; daitya-ātma-jasya — Prahlāda Mahārāje, syna démona; ca — také; satām — mezi vznešenými oddanými; pravarasya — nejlepšího; puṇyam — zbožným; śrutvā — naslouchá; anubhāvam — činnostem; akutaḥ-bhayam — kde nikdy neexistuje strach; eti — dosahuje; lokam — duchovního světa.

Překlad

Prahlāda Mahārāja byl nejlepší ze vznešených oddaných. Každý, kdo s velkou pozorností naslouchá tomuto vyprávění o činnostech Prahlāda Mahārāje, zabití Hiraṇyakaśipua a jednání Nejvyšší Osobnosti Božství, Nṛsiṁhadeva, jistě dosáhne duchovního světa, kde neexistuje úzkost.