Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.10.36

Verš

punaś ca vipra-śāpena
rākṣasau tau babhūvatuḥ
kumbhakarṇa-daśa-grīvau
hatau tau rāma-vikramaiḥ

Synonyma

punaḥ — znovu; ca — také; vipra-śāpena — jelikož byli prokleti brāhmaṇy; rākṣasau — dva Rākṣasové; tau — oba; babhūvatuḥ — inkarnovali jako; kumbhakarṇa-daśa-grīvau — známí jako Kumbhakarṇa a desetihlavý Rāvaṇa (ve svém dalším životě); hatau — byli rovněž zabiti; tau — oba; rāma-vikramaiḥ — neobyčejnou silou Pána Rāmacandry.

Překlad

Titíž společníci se kvůli kletbě brāhmaṇů narodili znovu jako Kumbhakarṇa a desetihlavý Rāvaṇa. Tito dva Rākṣasové podlehli neobyčejné síle Pána Rāmacandry.