Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.1.48

Verš

śrī-yudhiṣṭhira uvāca
vidveṣo dayite putre
katham āsīn mahātmani
brūhi me bhagavan yena
prahlādasyācyutātmatā

Synonyma

śrī-yudhiṣṭhiraḥ uvāca — Mahārāja Yudhiṣṭhira řekl; vidveṣaḥ — nenávist; dayite — vůči svému milovanému; putre — synovi; katham — jak; āsīt — byla; mahā-ātmani — velká duše, Prahlāda; brūhi — prosím pověz; me — mně; bhagavan — ó vznešený mudrci; yena — čím; prahlādasya — Prahlādova; acyuta — k Acyutovi; ātmatā — velká připoutanost.

Překlad

Mahārāja Yudhiṣṭhira se otázal: Ó Nārado Muni, můj pane, co vyvolalo takové nepřátelství mezi Hiraṇyakaśipuem a jeho milovaným synem Prahlādem Mahārājem? Jak se Prahlāda Mahārāja stal tak velkým oddaným Pána Kṛṣṇy? Vysvětli mi to, prosím.

Význam

Všichni oddaní Pána Kṛṣṇy jsou acyutātmā, neboť kráčejí ve stopách Prahlāda Mahārāje. Acyuta je neselhávající Pán Viṣṇu, jehož srdce nikdy nezklame. Oddaní jsou k tomuto Pánu, který nikdy nepoklesne, poutáni, a proto jsou nazýváni acyutātmā.

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k první kapitole sedmého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Nejvyšší Pán je nestranný”.