Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.1.42

Verš

hiraṇyakaśipuḥ putraṁ
prahlādaṁ keśava-priyam
jighāṁsur akaron nānā
yātanā mṛtyu-hetave

Synonyma

hiraṇyakaśipuḥ — Hiraṇyakaśipu; putram — syna; prahlādam — Prahlāda Mahārāja; keśava-priyam — milovaného oddaného Keśavy; jighāṁsuḥ — s touhou zabít; akarot — prováděl; nānā — různá; yātanāḥ — mučení; mṛtyu — smrt; hetave — přivodit.

Překlad

Hiraṇyakaśipu chtěl zabít svého syna Prahlāda, velkého oddaného Pána Viṣṇua, a proto ho nejrůznějšími způsoby mučil.