Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.1.41

Verš

hato hiraṇyakaśipur
hariṇā siṁha-rūpiṇā
hiraṇyākṣo dharoddhāre
bibhratā śaukaraṁ vapuḥ

Synonyma

hataḥ — zabit; hiraṇyakaśipuḥ — Hiraṇyakaśipu; hariṇā — Pánem Harim, Viṣṇuem; siṁha-rūpiṇā — v podobě lva (Pán Narasiṁha); hiraṇyākṣaḥ — Hiraṇyākṣa; dharā-uddhāre — aby vyzdvihl Zemi; bibhratā — přijímající; śaukaram — kance; vapuḥ — podobu.

Překlad

Śrī Hari, Nejvyšší Osobnost Božství, se zjevil v podobě Nṛsiṁhy a zabil Hiraṇyakaśipua. A v podobě Varāhy zabil Hiraṇyākṣu, který se Mu snažil bránit v záchraně planety Země, jež se zřítila do oceánu Garbhodaka.