Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.1.40

Verš

jajñāte tau diteḥ putrau
daitya-dānava-vanditau
hiraṇyakaśipur jyeṣṭho
hiraṇyākṣo ’nujas tataḥ

Synonyma

jajñāte — zrodili se; tau — ti dva; diteḥ — Diti; putrau — synové; daitya-dānava — všemi démony; vanditau — byli uctívaní; hiraṇyakaśipuḥ — Hiraṇyakaśipu; jyeṣṭhaḥ — starší; hiraṇyākṣaḥ — Hiraṇyākṣa; anujaḥ — mladší; tataḥ — poté.

Překlad

Tito dva společníci Pána, Jaya a Vijaya, pak sestoupili do hmotného světa a narodili se jako dva synové Diti: starší Hiraṇyakaśipu a mladší Hiraṇyākṣa. Daityové a Dānavové (představitelé démonských druhů) je velice ctili.