Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.1.39

Verš

evaṁ śaptau sva-bhavanāt
patantau tau kṛpālubhiḥ
proktau punar janmabhir vāṁ
tribhir lokāya kalpatām

Synonyma

evam — takto; śaptau — prokleti; sva-bhavanāt — ze svého sídla, Vaikuṇṭhy; patantau — padající; tau — tito dva (Jaya a Vijaya); kṛpālubhiḥ — milostivými mudrci (Sanandanou atd.); proktau — osloveni; punaḥ — znovu; janmabhiḥ — se zrozeními; vām — vašeho; tribhiḥ — třemi; lokāya — do postavení; kalpatām — nechť je možné.

Překlad

Když Jaya a Vijaya padali do hmotného světa stiženi kletbou, mudrci k nim byli velice laskaví a oslovili je: “Ó vrátní, po třech zrozeních se budete moci vrátit do svého postavení na Vaikuṇṭě, neboť tehdy vyprší doba vašeho prokletí.”