Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.1.34

Verš

śrī-yudhiṣṭhira uvāca
kīdṛśaḥ kasya vā śāpo
hari-dāsābhimarśanaḥ
aśraddheya ivābhāti
harer ekāntināṁ bhavaḥ

Synonyma

śrī-yudhiṣṭhiraḥ uvāca — Mahārāja Yudhiṣṭhira řekl; kīdṛśaḥ — jakého druhu; kasya — čí; — nebo; śāpaḥ — prokletí; hari-dāsa — služebník Hariho; abhimarśanaḥ — překonávající; aśraddheyaḥ — neuvěřitelné; iva — jako by; ābhāti — zdá se; hareḥ — Hariho; ekāntinām — těch, kdo jsou zcela oddáni jako vznešení společníci; bhavaḥ — zrození.

Překlad

Mahārāja Yudhiṣṭhira se otázal: Jaké mocné prokletí mohlo ovlivnit dokonce osvobozené viṣṇu-bhakty a kdo mohl proklít Pánovy společníky? Neochvějní oddaní Pána již nemohou poklesnout do tohoto hmotného světa. Tomu nemohu uvěřit.

Význam

V Bhagavad-gītě (8.16) Pán jasně říká: mām upetya tu kaunteya punar janma na vidyate — ten, kdo je zbaven hmotného znečištění a vrátí se domů, zpátky k Bohu, již nepřijde zpátky do tohoto hmotného světa. Na jiném místě Bhagavad-gīty (4.9) Kṛṣṇa prohlašuje:

janma karma ca me divyam
evaṁ yo vetti tattvataḥ
tyaktvā dehaṁ punar janma
naiti mām eti so 'rjuna

“Ten, kdo zná transcendentální povahu Mého zjevení a Mých činností, se po opuštění těla již znovu nenarodí v tomto hmotném světě. Dospěje do Mého věčného sídla, ó Arjuno.” Mahārāja Yudhiṣṭhira byl proto překvapen tím, že by se čistý oddaný mohl vrátit do hmotného světa. Jeho otázka je velice důležitá.