Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.9.29-30

Verš

ātma-tulyaiḥ ṣoḍaśabhir
vinā śrīvatsa-kaustubhau
paryupāsitam unnidra-
śarad-amburuhekṣaṇam
dṛṣṭvā tam avanau sarva
īkṣaṇāhlāda-viklavāḥ
daṇḍavat patitā rājañ
chanair utthāya tuṣṭuvuḥ

Synonyma

ātma-tulyaiḥ — téměř jako On; ṣoḍaśabhiḥ — šestnácti (služebníky); vinā — bez; śrīvatsa-kaustubhau — znaku Śrīvatsa a drahokamu Kaustubha; paryupāsitam — obsluhovaný na všech stranách; unnidra — kvetoucí; śarat — podzimu; amburuha — jako lotosy; īkṣaṇam — s očima; dṛṣṭvā — když viděli; tam — Jeho (Nejvyšší Osobnost Božství, Nārāyaṇa); avanau — na zem; sarve — všichni; īkṣaṇa — z toho, že přímo viděli; āhlāda — štěstím; viklavāḥ — zaplaveni; daṇḍa-vat — jako tyč; patitāḥ — padli; rājan — ó králi; śanaiḥ — pomalu; utthāya — vstávali; tuṣṭuvuḥ — pronášeli modlitby.

Překlad

Nārāyaṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, doprovázelo a obsluhovalo šestnáct osobních služebníků, kteří byli ozdobeni šperky a vypadali přesně jako On, jen neměli znak Śrīvatsa a drahokam Kaustubha. Ó králi, když polobozi spatřili Nejvyššího Pána v tomto postoji, jak se usmívá, s očima jako okvětní lístky na podzim vyrostlých lotosů, všichni byli zaplaveni štěstím a okamžitě padli na zem jako tyče (složili daṇḍavat). Pak pomalu vstali a potěšili Pána svými modlitbami.

Význam

Na Vaikuṇṭhaloce má Nejvyšší Osobnost Božství čtyři ruce a ozdoby, jako je znak Śrīvatsa na hrudi a drahokam zvaný Kaustubha. To jsou zvláštní znamení Nejvyššího Pána. S výjimkou těchto znamení mají Pánovi osobní služebníci a další oddaní z Vaikuṇṭhy tytéž rysy jako On.