Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.9.28

Verš

śrī-śuka uvāca
iti teṣāṁ mahārāja
surāṇām upatiṣṭhatām
pratīcyāṁ diśy abhūd āviḥ
śaṅkha-cakra-gadā-dharaḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil; iti — takto; teṣām — jich; mahārāja — ó králi; surāṇām — polobohů; upatiṣṭhatām — modlících se; pratīcyām — uvnitř; diśi — ve směru; abhūt — stal se; āviḥ — viditelný; śaṅkha-cakra-gadā-dharaḥ — nesoucí transcendentální zbraně: lasturu, disk a kyj.

Překlad

Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil: Můj milý králi, když všichni polobozi přednášeli Pánu své modlitby, Śrī Hari, Nejvyšší Osobnost Božství, nesoucí Své zbraně — lasturu, disk a kyj — se objevil nejprve v jejich srdcích a poté před nimi.