Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.7.29-30

Verš

ācāryo brahmaṇo mūrtiḥ
pitā mūrtiḥ prajāpateḥ
bhrātā marutpater mūrtir
mātā sākṣāt kṣites tanuḥ
dayāyā bhaginī mūrtir
dharmasyātmātithiḥ svayam
agner abhyāgato mūrtiḥ
sarva-bhūtāni cātmanaḥ

Synonyma

ācāryaḥ — učitel nebo duchovní mistr, který učí védské poznání svým vlastním příkladem; brahmaṇaḥ — všech Ved; mūrtiḥ — zosobnění; pitā — otec; mūrtiḥ — zosobnění; prajāpateḥ — Pána Brahmy; bhrātā — bratr; marut-pateḥ mūrtiḥ — zosobnění Indry; mātā — matka; sākṣāt — přímo; kṣiteḥ — Země; tanuḥ — tělo; dayāyāḥ — milosti; bhaginī — sestra; mūrtiḥ — zosobnění; dharmasya — náboženských zásad; ātma — vlastní já; atithiḥ — host; svayam — osobně; agneḥ — boha ohně; abhyāgataḥ — pozvaný host; mūrtiḥ — zosobnění; sarva-bhūtāni — všechny živé bytosti; ca — a; ātmanaḥ — Nejvyššího Pána Viṣṇua.

Překlad

Ācārya, duchovní mistr, jenž učí veškeré védské poznání a zasvěcuje předáním posvátné šňůry, je zosobněním všech Ved. Podobně otec zosobňuje Pána Brahmu, bratr krále Indru, matka planetu Zemi a sestra milost. Host zosobňuje náboženské zásady, pozvaný host zosobňuje poloboha Agniho a všechny živé bytosti zosobňují Pána Viṣṇua, Nejvyšší Osobnost Božství.

Význam

Podle morálních pokynů Cāṇakyi Paṇḍita má člověk vidět všechny živé bytosti na stejné úrovni jako sebe sama (ātmavat sarva-bhūteṣu). To znamená, že nikdo nemá být opomíjen jako podřadný; jelikož v těle každého sídlí Paramātmā, každého je třeba ctít jako chrám Nejvyšší Osobnosti Božství. Tento verš popisuje různé způsoby, jak má člověk ctít gurua, otce, bratra, sestru, hosta a ostatní.