Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.5.40

Verš

netthaṁ puṁsāṁ virāgaḥ syāt
tvayā kevalinā mṛṣā
manyase yady upaśamaṁ
sneha-pāśa-nikṛntanam

Synonyma

na — ne; ittham — takto; puṁsām — osob; virāgaḥ — odříkání; syāt — je možné; tvayā — tebou; kevalinā mṛṣā — vlastnící poznání jen navenek; manyase — myslíš si; yadi — když; upaśamam — zřeknutí se hmotného požitku; sneha-pāśa — pouta náklonnosti; nikṛntanam — přetnout.

Překlad

Prajāpati Dakṣa pokračoval: Jestliže si myslíš, že v člověku stačí probudit smysl pro odříkání a tím se odpoutá od hmotného světa, musím říci, že dokud není probuzeno úplné poznání, nikdo nemůže dosáhnout odpoutanosti tím, že si pouze vymění oděv, jako jsi to učinil ty.

Význam

Prajāpati Dakṣa měl pravdu v tom, že výměnou oděvu se nikdo od tohoto hmotného světa neodpoutá. Sannyāsīni v Kali-yuze, kteří se převléknou z bílých šatů do šafránových a potom si myslí, že si mohou dělat co chtějí, jsou odpornější než materialističtí gṛhasthové. Nic takového se nikde nedoporučuje. Prajāpati Dakṣa oprávněně poukázal na tento nedostatek, ale nevěděl, že Nārada Muni probudil v Haryaśvech a Savalāśvech smysl pro odříkání prostřednictvím úplného poznání. Takové osvícené odříkání je zapotřebí. Člověk má přijímat stav odříkání s úplným poznáním (jñāna-vairāgya), neboť ten, kdo se zřekne hmotného světa tímto způsobem, může dosáhnout dokonalosti života. Do tohoto vznešeného stádia lze dospět velice snadno, což podporují výroky Śrīmad-Bhāgavatamu (1.2.7):

vāsudeve bhagavati
bhakti-yogaḥ prayojitaḥ
janayaty āśu vairāgyaṁ
jñānaṁ ca yad ahaitukam

“Oddanou službou Osobnosti Božství, Śrī Kṛṣṇovi, lze okamžitě získat bezpříčinné poznání a odpoutanost od světa.” Pokud se někdo se vší vážností zaměstná oddanou službou Pánu Vāsudevovi, jñāna a vairāgya se u něho automaticky projeví. O tom není pochyb. Dakṣovo obvinění, že Nārada ve skutečnosti nepovznesl jeho syny na úroveň poznání, se nezakládalo na pravdě. Všichni synové Prajāpatiho Dakṣi byli nejprve pozdviženi na úroveň jñāny, a potom se automaticky zřekli tohoto světa. Souhrnně řečeno, bez probuzení poznání není odříkání možné, neboť bez vznešeného poznání se nikdo nedokáže vzdát připoutanosti k hmotnému požitku.