Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.5.2

Verš

apṛthag-dharma-śīlās te
sarve dākṣāyaṇā nṛpa
pitrā proktāḥ prajā-sarge
pratīcīṁ prayayur diśam

Synonyma

apṛthak — podobní si v; dharma-śīlāḥ — dobrý charakter a chování; te — oni; sarve — všichni; dākṣāyaṇāḥ — synové Dakṣi; nṛpa — ó králi; pitrā — jejich otcem; proktāḥ — bylo jim nařízeno; prajā-sarge — zvýšit počet obyvatel; pratīcīm — západním; prayayuḥ — odešli; diśam — směrem.

Překlad

Můj milý králi, všichni synové Prajāpatiho Dakṣi si byli navzájem podobní v mírnosti a v tom, jak poslouchali otcovy příkazy. Když jim otec nařídil plodit děti, vydali se západním směrem.