Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.5.16

Verš

sṛṣṭy-apyaya-karīṁ māyāṁ
velā-kūlānta-vegitām
mattasya tām avijñasya
kim asat-karmabhir bhavet

Synonyma

sṛṣṭi — stvoření; apyaya — zničení; karīm — ten, kdo je příčinou; māyām — iluzorní energie; velā-kūla-anta — poblíž břehů; vegitām — prudce se ženoucí; mattasya — toho, kdo je šílený; tām — tu hmotnou přírodu; avijñasya — kdo nezná; kim asat-karmabhiḥ bhavet — co prospěšného přináší vykonávání dočasných plodonosných činností.

Překlad

(Nārada Muni řekl, že je tam řeka tekoucí oběma směry. Haryaśvové pochopili smysl tohoto výroku.) Hmotná příroda jedná dvěma způsoby, jimiž jsou tvoření a ničení. Řeka hmotné přírody tedy teče oběma směry. Živá bytost, která do této řeky nevědomky spadne, se topí v jejích vlnách, a jelikož je proud u břehů rychlejší, nemůže se dostat ven. Co prospěšného přinese vykonávání plodonosných činností v této řece māyi?

Význam

Člověk se může topit ve vlnách řeky māyi, ale může se z nich také vysvobodit tím, že se dostane ke břehům poznání a askeze. U těchto břehů jsou ovšem vlny velice silné. Pokud někdo nechápe, že je zmítán vlnami, a zabývá se dočasným plodonosným jednáním, jaký prospěch získá?

V Brahma-saṁhitě (5.44) je tento výrok:

sṛṣṭi-sthiti-pralaya-sādhana-śaktir ekā
chāyeva yasya bhuvanāni bibharti durgā

Māyā-śakti, Durgā, se stará o tvoření a ničení (sṛṣṭi-sthiti-pralaya), a jedná pod vedením Nejvyššího Pána (mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ sūyate sa-carācaram). Když někdo spadne do řeky nevědomosti, vlny s ním neustále zmítají sem a tam, ale když se odevzdá Kṛṣṇovi neboli získá vědomí Kṛṣṇy, tatáž māyā ho může také zachránit. Vědomí Kṛṣṇy je poznání a askeze. Ten, kdo rozvíjí vědomí Kṛṣṇy, přijímá poznání z védské literatury a zároveň musí praktikovat askezi.

Aby se člověk mohl vysvobodit z hmotného života, musí přijmout proces vědomí Kṛṣṇy. Pokud se místo toho bude jen usilovně věnovat takzvanému rozvoji vědy, čeho tím dosáhne? Když někoho unášejí vlny přírody, jaký má význam, že je to velký vědec nebo filozof? Světská věda a filozofie jsou také hmotné výtvory. Je třeba pochopit, jak māyā funguje a jak se lze vysvobodit z rozbouřených vln řeky nevědomosti. To je naše prvořadá povinnost.