Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.18.66-67

Verš

sakṛd iṣṭvādi-puruṣaṁ
puruṣo yāti sāmyatām
saṁvatsaraṁ kiñcid ūnaṁ
dityā yad dharir arcitaḥ
sajūr indreṇa pañcāśad
devās te maruto ’bhavan
vyapohya mātṛ-doṣaṁ te
hariṇā soma-pāḥ kṛtāḥ

Synonyma

sakṛt — jednou; iṣṭvā — uctívající; ādi-puruṣam — původní osobu; puruṣaḥ — člověk; yāti — jde; sāmyatām — mající stejné tělesné rysy jako Pán; saṁvatsaram — rok; kiñcit ūnam — o něco méně než; dityā — Diti; yat — protože; hariḥ — Pán Hari; arcitaḥ — byl uctíván; sajūḥ — s; indreṇa — Indrou; pañcāśat — padesát; devāḥ — polobozi; te — oni; marutaḥ — Marutové; abhavan — stali se; vyapohya — odstraňující; mātṛ-doṣam — chybu své matky; te — oni; hariṇā — Pánem Harim; soma-pāḥ — těmi, kdo pijí soma-rasu; kṛtāḥ — byli učiněni.

Překlad

Když člověk byť jen jednou uctívá Nejvyšší Osobnost Božství, původní osobu, dostane se do duchovního světa a bude mít stejné tělesné rysy jako Viṣṇu. Diti dodržovala velký slib a uctívala Pána Viṣṇua téměř celý jeden rok. Díky takové síle duchovního života se narodilo čtyřicet devět Marutů. Co je tedy úžasného na tom, že i když se Marutové narodili z lůna Diti, milostí Nejvyššího Pána se vyrovnali polobohům?