Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.18.65

Verš

na mamāra diter garbhaḥ
śrīnivāsānukampayā
bahudhā kuliśa-kṣuṇṇo
drauṇy-astreṇa yathā bhavān

Synonyma

na — ne; mamāra — zemřelo; diteḥ — Diti; garbhaḥ — embryo; śrīnivāsa — Pána Viṣṇua, sídla bohyně štěstí; anukampayā — milostí; bahu-dhā — na mnoho kusů; kuliśa — bleskem; kṣuṇṇaḥ — rozsekané; drauṇi — Aśvatthāmy; astreṇa — zbraní; yathā — stejně jako; bhavān — ty.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Můj milý králi Parīkṣite, spaloval tě žár Aśvatthāmovy brahmāstry, ale Pán Kṛṣṇa vstoupil do lůna tvé matky a zachránil tě. V tomto případě rozsekal Indrův blesk jedno embryo na čtyřicet devět kusů, ale i ty byly zachráněny milostí Nejvyšší Osobnosti Božství.