Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.18.53

Verš

striyo vīravatīś cārcet
srag-gandha-bali-maṇḍanaiḥ
patiṁ cārcyopatiṣṭheta
dhyāyet koṣṭha-gataṁ ca tam

Synonyma

striyaḥ — ženy; vīra-vatīḥ — které mají manžely a syny; ca — a; arcet — má uctívat; srak — girlandami; gandha — santálem; bali — dary; maṇḍanaiḥ — a ozdobami; patim — manžela; ca — a; ārcya — uctívající; upatiṣṭheta — má obětovat modlitby; dhyāyet — má meditovat; koṣṭha-gatam — nacházející se v lůně; ca — také; tam — o něm.

Překlad

Žena, která dodržuje tento slib, má květinovými girlandami, santálovou pastou, ozdobami a dalším příslušenstvím uctívat ženy, jež mají syny a jejichž manželé jsou naživu. Těhotná žena má uctívat svého manžela a obětovat mu modlitby. Má o něm meditovat s myšlenkou, že se nachází v jejím lůně.

Význam

Dítě v lůně je částí manželova těla. Manžel tedy prostřednictvím svého zástupce nepřímo dlí v lůně své těhotné ženy.