Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.17.8

Verš

prāyaśaḥ prākṛtāś cāpi
striyaṁ rahasi bibhrati
ayaṁ mahā-vrata-dharo
bibharti sadasi striyam

Synonyma

prāyaśaḥ — obvykle; prākṛtāḥ — podmíněné duše; ca — také; api — ačkoliv; striyam — ženu; rahasi — v ústraní; bibhrati — objímají; ayam — tento (Pán Śiva); mahā-vrata-dharaḥ — mistr velkých slibů a askeze; bibharti — užívá si; sadasi — ve shromáždění velkých světců; striyam — své manželky.

Překlad

Obyčejní podmínění lidé obvykle objímají své manželky v ústraní a tam si užívají jejich společnosti. Jak je úžasné, že Pán Mahādeva — přestože je velkým mistrem askeze — veřejně objímá svou manželku ve shromáždění velkých světců.

Význam

Výraz mahā-vrata-dharaḥ označuje brahmacārīna, který nikdy nepoklesl. Pán Śiva patří mezi nejlepší yogīny, a přesto objímal svou manželku ve shromáždění velkých světců. Citraketu oceňoval, jak vznešený Pán Śiva je, když ani v takové situaci není ovlivněn. Citraketu tedy neurážel; pouze vyjádřil svůj údiv.