Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.17.25

Verš

śrī-śuka uvāca
iti prasādya giriśau
citraketur arindama
jagāma sva-vimānena
paśyatoḥ smayatos tayoḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; iti — takto; prasādya — poté, co uspokojil; giriśau — Pána Śivu a jeho manželku, Pārvatī; citraketuḥ — král Citraketu; arim-dama — ó králi Parīkṣite, který vždy dokážeš přemoci nepřítele; jagāma — vzdálil se; sva-vimānena — svým letadlem; paśyatoḥ — přihlíželi; smayatoḥ — usmívali se; tayoḥ — zatímco Pán Śiva a Pārvatī.

Překlad

Śrī Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Ó králi Parīkṣite, přemožiteli nepřátel, když Citraketu uspokojil Pána Śivu a jeho manželku Pārvatī, nastoupil do svého letadla a odletěl, provázen jejich pohledem. Když Śiva a Pārvatī viděli, že se nebojí, přestože slyšel prokletí, usmívali se v úžasu nad jeho chováním.