Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.17.24

Verš

atha prasādaye na tvāṁ
śāpa-mokṣāya bhāmini
yan manyase hy asādhūktaṁ
mama tat kṣamyatāṁ sati

Synonyma

atha — proto; prasādaye — snažím se potěšit; na — ne; tvām — tebe; śāpa-mokṣāya — abych byl osvobozen od tvého prokletí; bhāmini — ó rozhněvaná; yat — co; manyase — považuješ; hi — vskutku; asādhu-uktam — nevhodná řeč; mama — moje; tat — to; kṣamyatām — nechť je odpuštěno; sati — ó ctnostná.

Překlad

Ó matko, jsi nyní zbytečně rozhněvaná, ale jelikož je všechno mé štěstí a neštěstí předurčené mými minulými činnostmi, nežádám, abych byl zbaven tvého prokletí. I když jsem neřekl nic špatného, nechť je mi prosím vše, co považuješ za špatné, odpuštěno.

Význam

Citraketu si byl plně vědom toho, jak působením zákonů přírody vznikají výsledky karmy, a nechtěl být Pārvatina prokletí zbaven. Chtěl ji však uspokojit, neboť i když byl jeho výrok přirozený, cítila se dotčena. Pokládal za samozřejmost se Pārvatī omluvit.