Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.17.22

Verš

na tasya kaścid dayitaḥ pratīpo
na jñāti-bandhur na paro na ca svaḥ
samasya sarvatra nirañjanasya
sukhe na rāgaḥ kuta eva roṣaḥ

Synonyma

na — ne; tasya — Jeho (Nejvyššího Pána); kaścit — kdokoliv; dayitaḥ — drahý; pratīpaḥ — nikoliv drahý; na — ne; jñāti — příbuzný; bandhuḥ — přítel; na — ani; paraḥ — druhý; na — ani; ca — také; svaḥ — vlastní; samasya — který je stejně nakloněn; sarvatra — všude; nirañjanasya — aniž by byl ovlivněn hmotnou přírodou; sukhe — ve štěstí; na — ne; rāgaḥ — připoutanost; kutaḥ — odkud; eva — vskutku; roṣaḥ — hněv.

Překlad

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je rovnocenně nakloněn všem živým bytostem. Nikdo Mu proto není velice drahý a nikdo pro Něho není velký nepřítel; nikdo není Jeho přítelem a nikdo Jeho příbuzným. Jelikož je odpoutaný od hmotného světa, nemá zalíbení v takzvaném štěstí a necítí žádnou zášť k takzvanému neštěstí. Tyto dva pojmy — štěstí a neštěstí—jsou relativní. Pán je neustále šťastný, a neštěstí pro Něho tedy nepřipadá v úvahu.