Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.15.20

Verš

tadaiva te paraṁ jñānaṁ
dadāmi gṛham āgataḥ
jñātvānyābhiniveśaṁ te
putram eva dadāmy aham

Synonyma

tadā — tehdy; eva — vskutku; te — tobě; param — transcendentální; jñānam — poznání; dadāmi — dal bych; gṛham — do tvého domu; āgataḥ — přišel; jñātvā — znal jsem; anya-abhiniveśam — pohroužení v něčem jiném (v hmotných věcech); te — tvoje; putram — syna; eva — pouze; dadāmi — dal; aham — já.

Překlad

Mohl jsem ti dát svrchované transcendentální poznání již tehdy, když jsem přišel poprvé do tvého domu, ale viděl jsem, že tvá mysl je zabraná do hmotných věcí, a proto jsem ti dal pouze syna, který se stal příčinou tvé radosti a žalu.