Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.11.10

Verš

sa indra-śatruḥ kupito bhṛśaṁ tayā
mahendra-vāhaṁ gadayoru-vikramaḥ
jaghāna kumbha-sthala unnadan mṛdhe
tat karma sarve samapūjayan nṛpa

Synonyma

saḥ — ten; indra-śatruḥ — Vṛtrāsura; kupitaḥ — rozhněvaný; bhṛśam — velice; tayā — tím; mahendra-vāham — slona, který je přepravcem Indry; gadayā — kyjem; uru-vikramaḥ — který je slavný díky své velké síle; jaghāna — udeřil; kumbha-sthale — do hlavy; unnadan — s velkým řevem; mṛdhe — v tom boji; tat karma — ten čin (když levou rukou udeřil kyjem do hlavy Indrova slona); sarve — všichni vojáci (na obou stranách); samapūjayan — oslavovali; nṛpa — ó králi Parīkṣite.

Překlad

Ó králi Parīkṣite, mocný Vṛtrāsura, nepřítel krále Indry, pak tímto kyjem rozhněvaně udeřil do hlavy Indrova slona a bojištěm se rozlehl burácivý zvuk. Za tento hrdinský čin oslavovali Vṛtrāsuru vojáci na obou stranách.