Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.10.7

Verš

śrī-ṛṣir uvāca
dharmaṁ vaḥ śrotu-kāmena
yūyaṁ me pratyudāhṛtāḥ
eṣa vaḥ priyam ātmānaṁ
tyajantaṁ santyajāmy aham

Synonyma

śrī-ṛṣiḥ uvāca — velký světec Dadhīci řekl; dharmam — principy náboženství; vaḥ — od vás; śrotu-kāmena — kvůli touze slyšet; yūyam — vy; me — mnou; pratyudāhṛtāḥ — odmítnuti; eṣaḥ — tohoto; vaḥ — pro vás; priyam — drahého; ātmānam — těla; tyajantam — které mě dnes nebo zítra stejně opustí; santyajāmi — vzdám se; aham — já.

Překlad

Velký mudrc Dadhīci řekl: Odmítl jsem vaši žádost o mé tělo, jen abych vás slyšel mluvit o náboženských zásadách. I když je mi nesmírně drahé, nyní se ho musím vzdát pro vaše vyšší cíle, neboť vím, že mě stejně dnes či zítra opustí.