Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.10.16

Verš

tataḥ surāṇām asurai
raṇaḥ parama-dāruṇaḥ
tretā-mukhe narmadāyām
abhavat prathame yuge

Synonyma

tataḥ — poté; surāṇām — polobohů; asuraiḥ — s démony; raṇaḥ — velká bitva; parama-dāruṇaḥ — strašlivá; tretā-mukhe — na počátku Tretā-yugy; narmadāyām — na břehu řeky Narmady; abhavat — odehrála se; prathame — v prvním; yuge — věku.

Překlad

Na konci Satya-yugy a počátku Tretā-yugy se pak na břehu řeky Narmady odehrála nelítostná bitva mezi polobohy a démony.

Význam

Zde se nejedná o řeku Narmadu tekoucí v Indii. Pět posvátných indických řek — Gaṅgā, Yamunā, Narmadā, Kāverī a Kṛṣṇā — je nebeských. Řeka Narmadā teče podobně jako Ganga i na vyšších planetárních soustavách. Bitva mezi polobohy a démony se odehrála na vyšších planetách.

Slova prathame yuge znamenají “na počátku prvního věku”, tedy na počátku Vaivasvatovy manvantary. Během jednoho dne Brahmy se vystřídá čtrnáct Manuů, z nichž každý žije sedmdesát jedna věků. Čtyři yugy—Satya, Tretā, Dvāpara a Kali — tvoří jeden věk. V současnosti žijeme v manvantaře Vaivasvaty Manua, o němž se zmiňuje Bhagavad-gītā (imaṁ vivasvate yogaṁ proktavān aham avyayam / vivasvān manave prāha). Nyní probíhá dvacátý osmý věk Vaivasvaty Manua a k boji došlo na počátku jeho prvního věku. Můžeme vypočítat, před jakou dobou se bitva odehrála: jelikož každý věk trvá 4 300 000 let a nyní jsme ve dvacátém osmém věku, od bitvy na břehu řeky Narmady uplynulo zhruba 120 400 000 let.