Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.10.15

Verš

vṛtram abhyadravac chatrum
asurānīka-yūthapaiḥ
paryastam ojasā rājan
kruddho rudra ivāntakam

Synonyma

vṛtram — Vṛtrāsuru; abhyadravat — napadl; śatrum — nepřítele; asura-anīka-yūthapaiḥ — veliteli či vojevůdci démonských vojáků; paryastam — obklopeného; ojasā — mocně; rājan — ó králi; kruddhaḥ — rozhněvaný; rudraḥ — inkarnace Pána Śivy; iva — jako; antakam — Antaku neboli Yamarāje.

Překlad

Můj milý králi Parīkṣite, Indra s hněvem mocně napadl Vṛtrāsuru obklopeného vůdci démonských vojsk, stejně jako se kdysi Rudra zuřivě hnal na Antaku (Yamarāje), aby ho zabil.