Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.1.23

Verš

evaṁ nivasatas tasya
lālayānasya tat-sutān
kālo ’tyagān mahān rājann
aṣṭāśītyāyuṣaḥ samāḥ

Synonyma

evam — takto; nivasataḥ — žijící; tasya — jeho (Ajāmila); lālayānasya — jenž udržoval; tat — její (śūdrāṇī); sutān — syny; kālaḥ — čas; atyagāt — uplynul; mahān — velké množství; rājan — ó králi; aṣṭāśītyā — osmdesát osm; āyuṣaḥ — délky života; samāḥ — let.

Překlad

Můj milý králi, zatímco takto trávil čas odpornými hříšnými činnostmi pro zaopatření své rodiny s mnoha syny, uplynulo osmdesát osm let jeho života.