Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.1.22

Verš

bandy-akṣaiḥ kaitavaiś cauryair
garhitāṁ vṛttim āsthitaḥ
bibhrat kuṭumbam aśucir
yātayām āsa dehinaḥ

Synonyma

bandī-akṣaiḥ — bezdůvodným zadržováním někoho; kaitavaiḥ — podváděním při hazardu či hře v kostky; cauryaiḥ — pácháním krádeží; garhitām — odsuzované; vṛttim — profese; āsthitaḥ — který přijal (kvůli stykům s prostitutkou); bibhrat — udržoval; kuṭumbam — manželku a děti, kteří na něm záviseli; aśuciḥ — velice hříšný; yātayām āsa — působil potíže; dehinaḥ — jiným živým bytostem.

Překlad

Tento pokleslý brāhmaṇa Ajāmila obtěžoval druhé tím, že je zadržoval, podváděl v hazardních hrách nebo přímo okrádal. Takto si vydělával na živobytí a zaopatřoval svou manželku a děti.

Význam

Tento verš naznačuje, jak hluboko člověk poklesne pouze kvůli nedovolenému sexu s prostitutkou. Nedovolený pohlavní styk nelze mít s počestnou či aristokratickou ženou; jedině s necudnými śūdry. Čím více společnost připouští prostituci a nedovolený sex, tím více podněcuje podvodníky, zloděje, raubíře, opilce a hazardní hráče. Všem žákům v našem hnutí pro vědomí Kṛṣṇy proto ze všeho nejdříve radíme, aby se vyhnuli nedovolenému sexu, který je počátkem všeho odporného života a po němž postupně následuje konzumace masa, hazardování a požívání omamných látek. Ovládat se je samozřejmě velice těžké, ale je to možné, když se člověk plně odevzdá Kṛṣṇovi, neboť tomu, kdo si je vědom Kṛṣṇy, se všechny tyto odporné zvyky postupně zprotiví. Pokud však společnost připouští rozmach nedovoleného sexu, čeká ji pád, neboť bude plná darebáků, zlodějů, podvodníků a podobných živlů.