Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.1.24

Verš

tasya pravayasaḥ putrā
daśa teṣāṁ tu yo ’vamaḥ
bālo nārāyaṇo nāmnā
pitroś ca dayito bhṛśam

Synonyma

tasya — jeho (Ajāmila); pravayasaḥ — který byl velmi starý; putrāḥ — synové; daśa — deset; teṣām — z nich všech; tu — ale; yaḥ — ten, který; avamaḥ — nejmladší; bālaḥ — dítě; nārāyaṇaḥ — Nārāyaṇa; nāmnā — jménem; pitroḥ — otci a matce; ca — a; dayitaḥ — drahý; bhṛśam — velice.

Překlad

Starý Ajāmila měl deset synů, z nichž nejmladším bylo dítě jménem Nārāyaṇa. Jakožto nejmladší ze všech synů byl Nārāyaṇa svému otci a matce přirozeně velice drahý.

Význam

Slovo pravayasaḥ naznačuje, jak byl Ajāmila hříšný, protože i když mu bylo osmdesát osm let, měl ještě malé dítě. Podle zásad védské kultury má muž po dosažení padesáti let odejít z domova — nemá tam zůstávat a plodit další děti. Sex je dovolený po dobu dvaceti pěti let; od dvaceti pěti do čtyřiceti pěti nebo nanejvýš padesáti let. Potom se má člověk vzdát sexuálního návyku, odejít z domova jako vānaprastha a poté řádně přijmout sannyās. Ajāmila však kvůli stykům s prostitutkou pozbyl veškeré bráhmanské kultury a stal se velkým hříšníkem, dokonce i v takzvaném životě hospodáře.