Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.20.29

Verš

evam eva dadhi-maṇḍodāt parataḥ puṣkaradvīpas tato dvi-guṇāyāmaḥ samantata upakalpitaḥ samānena svādūdakena samudreṇa bahir āvṛto yasmin bṛhat-puṣkaraṁ jvalana-śikhāmala-kanaka-patrāyutāyutaṁ bhagavataḥ kamalāsanasyādhyāsanaṁ parikalpitam.

Synonyma

evam eva — takto; dadhi-maṇḍa-udāt — oceán jogurtu; parataḥ — za; puṣkara-dvīpaḥ — další ostrov jménem Puṣkaradvīp; tataḥ — než ten (Śākadvīp); dvi-guṇa-āyāmaḥ — s dvojnásobnými rozměry; samantataḥ — na všech stranách; upakalpitaḥ — obklopený; samānena — stejně široký; svādu-udakena — se sladkou vodou; samudreṇa — oceánem; bahiḥ — vně; āvṛtaḥ — obklopený; yasmin — na němž; bṛhat — velký; puṣkaram — lotos; jvalana-śikhā — jako plameny ohně; amala — čisté; kanaka — zlaté; patra — listy; ayuta-ayutam — který má 100 000 000; bhagavataḥ — velmi mocný; kamala āsanasya — Pána Brahmy, jenž sedí na lotosovém květu; adhyāsanam — místo k sezení; parikalpitam — považován.

Překlad

Vně oceánu jogurtu leží další ostrov, známý jako Puṣkaradvīp, který je široký 6 400 000 yojanů (81 920 000 kilometrů), dvakrát tolik co oceán jogurtu. Obklopuje ho oceán velmi chutné vody, jehož šířka je stejná jako ostrov samotný. Na Puṣkaradvīpu se nachází velký lotos se 100 000 000 okvětními lístky z čistého zlata, jež září jako plameny ohně. Tento lotosový květ je považován za místo, na němž sedí Pán Brahmā, který je nejmocnější živou bytostí, díky čemuž je někdy nazýván bhagavān.