Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.2.23

Verš

samparete pitari nava bhrātaro meru-duhitṝr merudevīṁ pratirūpām ugradaṁṣṭrīṁ latāṁ ramyāṁ śyāmāṁ nārīṁ bhadrāṁ devavītim iti saṁjñā navodavahan.

Synonyma

samparete pitari — po odchodu otce; nava — devět; bhrātaraḥ — bratrů; meru-duhitṝḥ — dcery Merua; merudevīm — Merudevī; prati-rūpām — Pratirūpā; ugra-daṁṣṭrīm — Ugradaṁṣṭrī; latām — Latā; ramyām — Ramyā; śyāmām — Śyāmā; nārīm — Nārī; bhadrām — Bhadrā; deva-vītim — Devavīti; iti — takto; saṁjñāḥ — jména; nava — devět; udavahan — oženili se.

Překlad

Po odchodu jejich otce se devět bratrů oženilo s devíti dcerami Merua, které se jmenovaly Merudevī, Pratirūpā, Ugradaṁṣṭrī, Latā, Ramyā, Śyāmā, Nārī, Bhadrā a Devavīti.

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k druhé kapitole pátého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Činnosti Mahārāje Āgnīdhry”.