Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.17.22-23

Verš

yasyādya āsīd guṇa-vigraho mahān
vijñāna-dhiṣṇyo bhagavān ajaḥ kila
yat-sambhavo ’haṁ tri-vṛtā sva-tejasā
vaikārikaṁ tāmasam aindriyaṁ sṛje
ete vayaṁ yasya vaśe mahātmanaḥ
sthitāḥ śakuntā iva sūtra-yantritāḥ
mahān ahaṁ vaikṛta-tāmasendriyāḥ
sṛjāma sarve yad-anugrahād idam

Synonyma

yasya — z Něhož; ādyaḥ — počátek; āsīt — byl; guṇa-vigrahaḥ — inkarnace hmotných kvalit; mahān — celková hmotná energie; vijñāna — plného poznání; dhiṣṇyaḥ — rezervoár; bhagavān — nejmocnější; ajaḥ — Pán Brahmā; kila — jistě; yat — z něhož; sambhavaḥ — narozený; aham — já; tri-vṛtā — s třemi podobami podle tří kvalit přírody; sva-tejasā — svou hmotnou mocí; vaikārikam — všechny polobohy; tāmasam — hmotné prvky; aindriyam — smysly; sṛje — tvořím; ete — ti všichni; vayam — my; yasya — Jehož; vaśe — pod vládou; mahā-ātmanaḥ — velké osobnosti; sthitāḥ — umístěné; śakuntāḥ — supi; iva — jako; sūtra-yantritāḥ — svázaní provazem; mahān — mahat-tattva; aham — já; vaikṛta — polobozi; tāmasa — pět hmotných prvků; indriyāḥ — smysly; sṛjāmaḥ — tvoříme; sarve — my všichni; yat — Jehož; anugrahāt — milostí; idam — tento hmotný svět.

Překlad

Z oné Nejvyšší Osobnosti Božství se zjevuje Pán Brahmā, jehož tělo tvoří celková hmotná energie, rezervoár inteligence ovládané hmotnou kvalitou vášně. Z Pána Brahmy se rodím já jakožto představitel falešného ega zvaný Rudra a svou mocí tvořím všechny ostatní polobohy, pět prvků a smysly. Proto uctívám Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, Jenž je větší než kdokoliv z nás a pod Jehož vládou jsou všichni polobozi, hmotné prvky a smysly — a dokonce i Pán Brahmā a já sám — jako ptáci svázaní provazem. Jedině Jeho milostí dokážeme tvořit, udržovat a ničit hmotný svět. Uctivě se proto klaním Nejvyšší Bytosti.

Význam

Zde je podán souhrnný popis stvoření. Ze Saṅkarṣaṇa expanduje Mahā-Viṣṇu a z Mahā-Viṣṇua Garbhodakaśāyī Viṣṇu. Pán Brahmā, který se narodil z Garbhodakaśāyī Viṣṇua, je otcem Pána Śivy, z něhož se postupně objevují všichni ostatní polobozi. Pán Brahmā, Pán Śiva a Pán Viṣṇu jsou inkarnacemi různých hmotných kvalit. Pán Viṣṇu je ve skutečnosti nad všemi hmotnými kvalitami, ale za účelem udržování vesmíru se ujímá vlády nad sattva-guṇou (kvalitou dobra). Pán Brahmā se rodí z mahat-tattvy. Brahmā tvoří celý vesmír, Pán Viṣṇu ho udržuje a Pán Śiva ho ničí. Nejvyšší Osobnost Božství ovládá všechny nejdůležitější polobohy — zvláště Pána Brahmu a Pána Śivu — stejně jako ptáka ovládá majitel tím, že ho spoutá provazem. Tímto způsobem jsou někdy pod kontrolou udržováni supi.