Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.15.10

Verš

yam abhyaṣiñcan parayā mudā satīḥ
satyāśiṣo dakṣa-kanyāḥ saridbhiḥ
yasya prajānāṁ duduhe dharāśiṣo
nirāśiṣo guṇa-vatsa-snutodhāḥ

Synonyma

yam — jehož; abhyaṣiñcan — koupaly; parayā — s velkým; mudā — uspokojením; satīḥ — všechny počestné a oddané svým manželům; satya — pravdivá; āśiṣaḥ — jejichž požehnání; dakṣa-kanyāḥ — dcery krále Dakṣi; saridbhiḥ — posvěcenou vodou; yasya — jehož; prajānām — občanů; duduhe — splnila; dharā — planeta Země; āśiṣaḥ — všech tužeb; nirāśiṣaḥ — ačkoliv sám neměl žádnou touhu; guṇa-vatsa-snuta-udhāḥ — když Země viděla vlastnosti krále Gayi při jeho vládnutí občanům, byla jako kráva, které přetéká vemeno.

Překlad

Všechny počestné dcery Mahārāje Dakṣi, jako Śraddhā, Maitrī a Dayā, jejichž požehnání byla vždy účinná, koupaly Mahārāje Gayu v posvěcené vodě a byly s ním velice spokojené. Zosobněná planeta Země přišla v podobě krávy, a když viděla všechny dobré vlastnosti Mahārāje Gayi, dávala hojnost mléka, jako kdyby spatřila své tele. Jinými slovy, Mahārāja Gaya dokázal získat ze Země veškerý prospěch, a tak uspokojovat touhy svých občanů. Sám však po ničem netoužil.

Význam

Země pod vládou Mahārāje Gayi je přirovnána ke krávě. Jeho dobré vlastnosti — projevené v tom, jak se staral o občany a vládl jim — jsou přirovnány k teleti. Stejně jako kráva dává mléko v přítomnosti svého telete, tak i kráva-Země plnila touhy Mahārāje Gayi, který dokázal využívat všechny její zdroje ve prospěch svých občanů. To bylo možné proto, že ho počestné Dakṣovy dcery koupaly v posvěcené vodě. Král či vládce, který nemá požehnání od autorit, nebude vládnout příliš uspokojivě. Má-li vládce dobré vlastnosti, pak je mají i občané a jsou šťastní.