Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.14.35

Verš

kvacin mitho vyavaharan yat kiñcid dhanam upayāti vitta-śāṭhyena.

Synonyma

kvacit — někdy nebo někde; mithaḥ vyavaharan — když spolu vedou obchodní jednání; yat — cokoliv; kiñcit — trochu; dhanam — hmotný prospěch nebo majetek; upayāti — získá; vitta-śāṭhyena — tím, že někoho podvodem připraví o majetek.

Překlad

Podmíněné duše někdy uzavírají finanční transakce, ale kvůli podvádění mezi nimi vznikne časem nepřátelství. I když se může jednat o nepatrný zisk, podmíněné duše přestávají být přáteli a stávají se z nich nepřátelé.

Význam

puṁsaḥ striyā mithunī-bhāvam etaṁ
tayor mitho hṛdaya-granthim āhuḥ
ato gṛha-kṣetra-sutāpta-vittair
janasya moho 'yam ahaṁ mameti

Podmíněná duše podobná opici je nejprve přitahována k sexu, a když dojde k pohlavnímu styku, ulpí na něm ještě více. Následně potřebuje jisté hmotné pohodlí — byt, dům, jídlo, přátele, majetek a tak dále. Aby tyto věci získala, musí podvádět druhé, a to vytváří nepřátelství i mezi těmi nejdůvěrnějšími přáteli. Někdy toto nepřátelství vzniká mezi podmíněnou duší a otcem či duchovním mistrem. Jestliže někdo není upevněný v dodržování usměrňujících zásad, může se stát, že se dopustí hanebných činů, i když je členem hnutí pro vědomí Kṛṣṇy. Proto svým žákům radíme, aby striktně dodržovali usměrňující zásady; jinak budou toto nejdůležitější hnutí pro pozdvižení lidstva brzdit rozkoly mezi jeho členy. Ti, kdo mají vážný zájem šířit hnutí pro vědomí Kṛṣṇy, to musí mít na paměti a striktně dodržovat usměrňující zásady, aby jejich mysl zůstala klidná.