Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.11.10

Verš

gandhākṛti-sparśa-rasa-śravāṁsi
visarga-raty-arty-abhijalpa-śilpāḥ
ekādaśaṁ svīkaraṇaṁ mameti
śayyām ahaṁ dvādaśam eka āhuḥ

Synonyma

gandha — vůně; ākṛti — podoba; sparśa — dotek; rasa — chuť; śravāṁsi — a zvuk; visarga — vyměšování; rati — pohlavní styk; arti — pohyb; abhijalpa — řeč; śilpāḥ — uchopování či upouštění; ekādaśam — jedenácté; svīkaraṇam — přijímané jako; mama — moje; iti — takto; śayyām — toto tělo; aham — já; dvādaśam — dvanácté; eke — někteří; āhuḥ — říkají.

Překlad

Zvuk, dotek, podoba, chuť a vůně jsou předměty vnímání pěti poznávacích smyslů. Řeč, dotek, pohyb, vyměšování a pohlavní styk jsou funkce činných smyslů. Kromě toho existuje ještě další pojetí, na základě kterého si živá bytost myslí: “Toto je mé tělo, má společnost, má rodina, můj národ,” a tak dále. Tato jedenáctá funkce, která náleží mysli, se nazývá falešné ego. Podle některých filozofů se jedná o dvanáctou funkci a jejím polem činností je tělo.

Význam

Jedenáct prvků má různé funkce. Nosem čicháme, očima se díváme, ušima posloucháme, a takto získáváme poznání. Existují také činné smysly (karmendriya) — ruce, nohy, genitálie, konečník a ústa. Když se falešné ego expanduje, nutí živou bytost uvažovat: “Toto je mé tělo, má rodina, společnost, země,” a tak dále.