Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.11.11

Verš

dravya-svabhāvāśaya-karma-kālair
ekādaśāmī manaso vikārāḥ
sahasraśaḥ śataśaḥ koṭiśaś ca
kṣetrajñato na mitho na svataḥ syuḥ

Synonyma

dravya — fyzickými předměty; sva-bhāva — přírodou jakožto příčinou vývoje; āśaya — prostředím; karma — předurčenými reakcemi; kālaiḥ — časem; ekādaśa — jedenáct; amī — všech těchto; manasaḥ — mysli; vikārāḥ — proměn; sahasraśaḥ — na tisíce; śataśaḥ — na stovky; koṭiśaḥ ca — a na milióny; kṣetra-jñataḥ — z původní Nejvyšší Osobnosti Božství; na — ne; mithaḥ — jedna z druhé; na — ani; svataḥ — ze sebe samotných; syuḥ — jsou.

Překlad

Fyzické prvky, příroda jakožto původní příčina, prostředí, osud a prvek času — to vše jsou hmotné příčiny. Jedenáct funkcí se po vzrušení těmito hmotnými příčinami mění na stovky, potom na tisíce a potom na milióny funkcí. K těmto proměnám však nedochází automaticky, vzájemnou kombinací — všechny podléhají řízení Nejvyšší Osobnosti Božství.

Význam

Neměli bychom si myslet, že všechny interakce hrubých a subtilních fyzických prvků, které způsobují proměnu mysli a vědomí, se odehrávají nezávisle. Probíhají pod řízením Nejvyšší Osobnosti Božství. V Bhagavad-gītě (15.15) Kṛṣṇa říká, že Pán sídlí v srdci každého (sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭo mattaḥ smṛtir jñānam apohanaṁ ca). Jak je uvedeno zde, Nadduše (kṣetrajña) řídí vše. Živá bytost je také kṣetrajña, ale svrchovaný kṣetrajña je Nejvyšší Pán, Osobnost Božství. Je tím, kdo svědčí a kdo dává rozkazy. Vše se děje pod Jeho vedením. Živá bytost si svou povahou a svými nadějemi vytváří různé sklony a Nejvyšší Pán ji vychovává prostřednictvím hmotné přírody. Tělo, příroda a fyzické prvky nejednají automaticky, ale podléhají řízení Nejvyšší Osobnosti Božství. Příroda není nezávislá ani činná sama o sobě. Bhagavad-gītā potvrzuje, že za přírodou stojí Nejvyšší Pán.

mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ
sūyate sa-carācaram
hetunānena kaunteya
jagad viparivartate

“Tato hmotná příroda jedná pod Mým vedením, ó synu Kuntī, a vydává všechny pohyblivé a nehybné bytosti. Podle jejích zákonů je tento projev znovu a znovu tvořen a ničen.” (Bg. 9.10)