Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.8.64

Verš

nārada uvāca
rājan kiṁ dhyāyase dīrghaṁ
mukhena pariśuṣyatā
kiṁ vā na riṣyate kāmo
dharmo vārthena saṁyutaḥ

Synonyma

nāradaḥ uvāca — velký mudrc Nārada řekl; rājan — můj drahý králi; kim — co; dhyāyase — myslíš na; dīrgham — hluboce; mukhena — tvůj obličej; pariśuṣyatā — jako kdyby vysychal; kim — zdali; na — ne; riṣyate — ztratil; kāmaḥ — smyslový požitek; dharmaḥ — náboženské obřady; — nebo; arthena — s hospodářským rozvojem; saṁyutaḥ — společně.

Překlad

Velký mudrc Nārada se otázal: Můj drahý králi, zdá se, jako bys již dlouho nad něčím přemýšlel a tvůj obličej vypadá, jako kdyby vysychal. Co se děje? Vyskytly se snad překážky na tvé cestě náboženských obřadů, hospodářského rozvoje a smyslového požitku?

Význam

Náboženství, hospodářský rozvoj, smyslový požitek a (pro někoho) osvobození jsou čtyři stádia pokroku lidské civilizace. Nārada Muni se krále neptal na jeho osvobození, ale jen na řízení státu, které má zajistit pokrok náboženského života, ekonomiky a smyslového požitku. Ti, kdo se věnují těmto činnostem, se o osvobození nezajímají, a proto se o něm Nārada králi nezmiňoval. Osvobození přitahuje jen ty, kdo již ztratili zájem o náboženské obřady, hospodářský rozvoj a uspokojování smyslů.