Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.8.5

Verš

saṅgraheṇa mayākhyātaḥ
pratisargas tavānagha
triḥ śrutvaitat pumān puṇyaṁ
vidhunoty ātmano malam

Synonyma

saṅgraheṇa — souhrnně; mayā — mnou; ākhyātaḥ — je vysvětlena; pratisargaḥ — příčina zkázy; tava — tvoje; anagha — ó čistý; triḥ — třikrát; śrutvā — slyšel; etat — tento popis; pumān — kdo; puṇyam — zbožnost; vidhunoti — smyje; ātmanaḥ — z duše; malam — nečistotu.

Překlad

Drahý Viduro, stručně jsem ti popsal příčiny zkázy. Kdo tento popis třikrát vyslechne, dosáhne zbožnosti a smyje ze své duše nečistoty hříchů.

Význam

Ke stvoření dochází na základě dobra, zatímco zničení nastává kvůli bezbožnosti. Tak probíhá hmotné stvoření a zničení. Zde je uvedeno, že příčinou zkázy je Adharma, Bezbožnost. Ze spojení Bezbožnosti s Falší vzešli nejdříve Přetvářka a Podvod, poté Chamtivost, Prohnanost, Hněv, Závist, Hádka, Hrubá řeč, Smrt, Strach, Krutá bolest a konečně Peklo. Všichni tito potomci Bezbožnosti představují zkázu. Když zbožný člověk uslyší o těchto příčinách zkázy, pocítí k nim nenávist, a tím vzroste jeho zbožnost. Zbožnost se vztahuje k procesu očisty srdce. Pán Caitanya učil, že musíme setřít prach ze zrcadla mysli — to je začátek cesty osvobození. Zde nacházíme stejný pokyn. Malam znamená “znečištění”. Musíme se naučit pohrdat všemi příčinami zkázy, počínaje bezbožností a podvodem, a potom budeme moci pokročit ve zbožném životě. Možnost dosažení vědomí Kṛṣṇy se zlepší a již nebudeme podléhat opakované zkáze. Náš současný život znamená opakované zrození a smrt. Pokud však hledáme osvobození, můžeme být od opakovaného utrpení zachráněni.