Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.8.11

Verš

na vatsa nṛpater dhiṣṇyaṁ
bhavān āroḍhum arhati
na gṛhīto mayā yat tvaṁ
kukṣāv api nṛpātmajaḥ

Synonyma

na — ne; vatsa — mé drahé dítě; nṛpateḥ — krále; dhiṣṇyam — místo k sezení; bhavān — ty sám; āroḍhum — usednout; arhati — zasloužíš si; na — ne; gṛhītaḥ — vzal; mayā — mnou; yat — jelikož; tvam — ty; kukṣau — v lůně; api — ačkoliv; nṛpa-ātmajaḥ — syn krále.

Překlad

Královna Suruci promluvila k Dhruvovi Mahārājovi: Mé drahé dítě, nezasloužíš si sedět na trůnu nebo králově klíně. Jistěže jsi také synem krále, ale jelikož ses nenarodil z mého lůna, nepřísluší ti sedět na klíně tvého otce.

Význam

Královna Dhruvovi Mahārājovi pyšně oznámila, že nesmí usednout na trůn či klín krále, přestože je králův syn. Tato výsada podle ní patřila jen tomu, kdo se narodil z jejího lůna. Suruci Dhruvu nepřímo upozornila, že i když měl za otce krále, narodil se z lůna jiné královny, a byl proto považován za nemanželského syna.