Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.7.8

Verš

vidhāya kārtsnyena ca tad
yad āha bhagavān bhavaḥ
sandadhuḥ kasya kāyena
savanīya-paśoḥ śiraḥ

Synonyma

vidhāya — vykonáno; kārtsnyena — vše; ca — také; tat — to; yat — co; āha — bylo řečeno; bhagavān — Pán; bhavaḥ — Śiva; sandadhuḥ — provedl; kasya — živého (Dakṣi); kāyena — s tělem; savanīya — určeného pro oběť; paśoḥ — zvířete; śiraḥ — hlavu.

Překlad

Když bylo vše provedeno přesně podle pokynů Pána Śivy, byl Dakṣův trup spojen s hlavou zvířete, které mělo být obětováno.

Význam

Tentokrát dávali všichni polobozi a velcí světci bedlivý pozor, aby Pána Śivu nerozzlobili, a proto udělali vše, oč je požádal. Zvláště je zde uvedeno, že Dakṣův trup byl spojen s hlavou kozy.