Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.7.7

Verš

tato mīḍhvāṁsam āmantrya
śunāsīrāḥ saharṣibhiḥ
bhūyas tad deva-yajanaṁ
sa-mīḍhvad-vedhaso yayuḥ

Synonyma

tataḥ — poté; mīḍhvāṁsam — Pána Śivu; āmantrya — pozvali; śunāsīrāḥ — polobozi v čele s králem Indrou; saha ṛṣibhiḥ — se všemi velkými mudrci v čele s Bhṛguem; bhūyaḥ — znovu; tat — to; deva-yajanam — na místo, kde se uctívají polobozi; sa-mīḍhvat — s Pánem Śivou; vedhasaḥ — s Pánem Brahmou; yayuḥ — odešli.

Překlad

Bhṛgu Muni, nejvýznamnější z velkých mudrců, poté Pána Śivu pozval do obětní arény. Všichni polobozi spolu s mudrci, Pánem Śivou a Pánem Brahmou tedy odešli na místo, kde byla prováděna velkolepá oběť.

Význam

Pán Śiva zmařil Dakṣovu oběť, a proto ho všichni přítomní polobozi spolu s Pánem Brahmou a velkými mudrci poprosili, aby znovu zažehl obětní oheň. Známé rčení praví, že oběť, které se nezúčastní Pán Śiva, je odsouzená k nezdaru (śiva-hīna-yajña). Yajñeśvara, Nejvyšší Osoba co se týče obětí, je Pán Viṣṇu, ale při každé yajñi musí být přítomni i všichni polobozi v čele s Pánem Brahmou a Pánem Śivou.