Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.7.52

Verš

tasmin brahmaṇy advitīye
kevale paramātmani
brahma-rudrau ca bhūtāni
bhedenājño ’nupaśyati

Synonyma

tasmin — On; brahmaṇi — Nejvyšší Brahman; advitīye — jediný, bez druhého; kevale — jeden; parama-ātmani — Nadduše; brahma-rudrau — Brahmā i Śiva; ca — a; bhūtāni — živé bytosti; bhedena — odděleni; ajñaḥ — nedokonale obeznámený; anupaśyati — myslí si.

Překlad

Pán pokračoval: Ten, kdo nemá skutečné poznání, pokládá Brahmu a Śivu za nezávislé nebo dokonce považuje za nezávislé všechny živé bytosti.

Význam

Živé bytosti včetně Brahmy nejsou nezávisle oddělené, ale počítají se mezi okrajovou energii Nejvyššího Pána. Nejvyšší Pán je Nadduše všech bytostí, včetně Pána Brahmy a Pána Śivy, a každého řídí v činnostech kvalit hmotné přírody. Nikdo nemůže jednat bez svolení Pána, a proto se — nepřímo — od Nejvyšší Osoby nikdo neliší; rozhodně ne Brahmā a Rudra, inkarnace hmotných kvalit vášně a nevědomosti.