Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.7.51

Verš

ātma-māyāṁ samāviśya
so ’haṁ guṇamayīṁ dvija
sṛjan rakṣan haran viśvaṁ
dadhre saṁjñāṁ kriyocitām

Synonyma

ātma-māyām — Moje energie; samāviśya — vešel; saḥ — Sám; aham — já; guṇa-mayīm — složená z kvalit hmotné přírody; dvi-ja — ó dvojzrozený Dakṣo; sṛjan — tvořím; rakṣan — udržuji; haran — ničím; viśvam — vesmírný projev; dadhre — způsobuji zrození; saṁjñām — pojmenovaný; kriyā-ucitām — podle činností.

Překlad

Pán pokračoval: Můj milý Dvijo Dakṣo, jsem původní Osobnost Božství, ale za účelem stvoření, udržování a zničení tohoto vesmírného projevu jednám prostřednictvím Své hmotné energie. Podle různých druhů Mých činností existují různá jména Mých představitelů.

Význam

Bhagavad-gītā (7.5) říká: jīva-bhūtāṁ mahā-bāho. Celý svět je energie pramenící ze svrchovaného zdroje, Osobnosti Božství, Pána, který — jak Bhagavad-gītā dále uvádí — jedná prostřednictvím vyšší a nižší energie. Vyšší energii tvoří živé bytosti, nedílné části Nejvyššího Pána. Protože se jedná o Jeho části, neliší se od Něho — energie emanující z Pána se od Pána neliší. V hmotném světě se však tyto části, živé bytosti, nacházejí v různých kvalitách hmotné přírody a v různých podobách. Celkem existuje 8 400 000 životních druhů. Stejná živá bytost jedná pod vlivem různých kvalit hmotné přírody. Bytosti mají různá těla, ale původně, na počátku stvoření, existoval jen Pán Viṣṇu. Brahmā je projeven kvůli tomu, aby jeho prostřednictvím mohlo dojít ke stvoření, a Pán Śiva je zde za účelem zničení. Co se týče duchovního vstupu do hmotného světa, všichni tvorové jsou nedílnými částmi Nejvyššího Pána, ale jsou pokryti různými hmotnými kvalitami a mají různá jména. Pán Brahmā a Pán Śiva jsou guṇa-avatārové — kvalitativní inkarnace Viṣṇua. Samotný Viṣṇu se stará o kvalitu dobra a z tohoto hlediska je rovněž kvalitativní inkarnací jako Pán Śiva a Pán Brahmā. Na různé projevy se vztahují různá jména, ale původ je jen jeden.