Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.7.37

Verš

lokapālā ūcuḥ
dṛṣṭaḥ kiṁ no dṛgbhir asad-grahais tvaṁ
pratyag-draṣṭā dṛśyate yena viśvam
māyā hy eṣā bhavadīyā hi bhūman
yas tvaṁ ṣaṣṭhaḥ pañcabhir bhāsi bhūtaiḥ

Synonyma

loka-pālāḥ — vládci různých planet; ūcuḥ — pravili; dṛṣṭaḥ — viděný; kim — zdali; naḥ — námi; dṛgbhiḥ — hmotnými smysly; asat-grahaiḥ — které vyjevují vesmírné stvoření; tvam — Ty; pratyak-draṣṭā — vnitřní svědek; dṛśyate — viděný; yena — kým; viśvam — vesmír; māyā — hmotný svět; hi — protože; eṣā — toto; bhavadīyā — Tvoje; hi — jistě; bhūman — ó vlastníku vesmíru; yaḥ — protože; tvam — Ty; ṣaṣṭhaḥ — šestý; pañcabhiḥ — pěti; bhāsi — zdáš se být; bhūtaiḥ — s prvky.

Překlad

Vládci různých planet promluvili takto: Drahý Pane, co se nás týče, důvěřujeme jen přímému smyslovému vnímání. Nyní si však nejsme jisti, zdali jsme Tě skutečně viděli svými hmotnými smysly, jelikož jejich prostřednictvím lze vnímat jen vesmírný projev. Ty jsi ale nad pěti prvky—jsi šestým prvkem. Vidíme Tě tedy, jako bys byl stvořením hmotného světa.

Význam

Vládci různých planet jsou po hmotné stránce bohatí a nesmírně namyšlení. Takové osoby nedokáží pochopit transcendentální, věčnou podobu Pána. Brahma-saṁhitā praví, že pouze ti, jejichž oči jsou potřené balzámem lásky k Bohu, dokáží Nejvyšší Osobnost Božství vnímat všude a ve všem. Rovněž v modlitbách královny Kuntī (Bhāg. 1.8.26) je řečeno, že Nejvyšší Osobnost Božství mohou vidět jen ti, kdo jsou akiñcana-gocaram, zbaveni hmotné pýchy. Ostatní podléhají iluzi a nemohou na Absolutní Pravdu ani pomyslet.