Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.5.22

Verš

ākramyorasi dakṣasya
śita-dhāreṇa hetinā
chindann api tad uddhartuṁ
nāśaknot tryambakas tadā

Synonyma

ākramya — usedl; urasi — na hruď; dakṣasya — Dakṣovu; śita-dhāreṇa — s ostrou čepelí; hetinā — zbraní; chindan — řezal; api — i když; tat — tu (hlavu); uddhartum — oddělit; na aśaknot — nedokázal; tri-ambakaḥ — Vīrabhadra (se třema očima); tadā — poté.

Překlad

Obrovitý Vīrabhadra usedl na Dakṣovu hruď a ostrými zbraněmi se mu snažil oddělit hlavu od těla, ale bezvýsledně.